Οι slingshot αετοί που πωλούνται στην Ελλάδα προέρχονται από αυτό το μαγαζί καθώς έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση. Fuel, RPM και τα υπόλοιπα μοντέλα της ενλόγο εταιριάς.
H Mystic έρχεται να συμπληρώσει την γκάμα των προϊόντων με μια πλούσια συλλογή από αξεσουάρ.

FlexifoilSlingshotMystic