Το μεγαλύτερο site-forum του kiteboarding έχει και εμπορική υπόσταση καθώς διαθέτει πλεον και μαγαζί στην Αθήνα. 

Core-kitesOcean RodeoF-oneMystic