Ελληνικά  Σύμβολα

Διεθνή Σύμβολα

Επίσημη Ονομασία

Κοινή Ονομασία

Β

N

Βορράς

Τραμουντάνα

ΒΒΑ

NNE

Μεσοβορράς

Γραιγοτραμουντάνα

ΒΑ

NE

Μέσης

Γραίγος

ΑΒΑ

ENE

Μεσαπηλιώτης

Γραιγολεβάντες

Α

E

Απηλιώτης

Λεβάντες

ΑΝΑ

ESE

Ευραπηλιώτης

Σιροκολεβάντες

ΝΑ

SE

Εύρος

Σιρόκος

ΝΝΑ

SSE

Ευρονότος

Οστριασιρόκος

Ν

S

Νότος

Όστρια

ΝΝΔ

SSW

Λιβανότος

Οστριογάρμπης

ΝΔ

SW

Λιψ (Λίβας)

Γαρμπής

ΔΝΔ

WSW

Λιβανοζέφυρος

Πουνεντογάρμπης

Δ

W

Ζέφυρος

Πουνέντες

ΔΒΔ

WNW

Σκιρωνοζέφυρος

Πουνεντομαΐστρος

ΒΔ

NW

Σκίρωνας

Μαΐστρος

ΒΒΔ

NNW

Σκιρωνοβορράς

Μαϊστροτραμουντάνα