Κλίμακα Beaufort

Επίσημη Ονομασία

Official names

m/sec

mil/h

Knots

0

νηνεμία

calm

<0,4

<1

<1

1

υποπνέων

light air

0,4-1,5

1-3

1-3

2

ασθενής

light breeze

1,6-3,3

4-7

4-7

3

λεπτός

gentle breeze

3,4-5,4

8-12

8-10

4

μέτριος

moderate breeze

5,5-7,9

13-18

11-16

5

λαμπρός

fresh breeze

8-10,7

19-24

17-21

6

ισχυρός

strong breeze

10,8-13,8

25-31

22-27

7

σφοδρός

moderate gale

13,9-17,1

32-38

28-33

8

ορμητικός

fresh gale

17,2-20,7

39-46

34-40

9

θύελλα

strong gale

20,8-24,4

47-54

41-47

10

ισχυρή θύελλα

whole gale

24,5-28,4

55-63

48-55

11

σφοδρή θύελλα

storm

28,5-32,6

64-73

56-63

12

τυφώνας

hurricane

>36,6

>73

64-71